Garis Panduan & Borang Permohonan PPRN 2.0
SIARAN ULANGAN: Taklimat Geran Jaringan Penyelidikan Awam-Swasta (PPRN) tahun 2022 peringkat Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)