ICoN - Official Portal

INDUSTRY & COMMUNITY NETWORK CENTRE (ICON)

Membersihkan dusun durian di Kampong Paya Rambutan, Pahang

7

Jalinan kasih UMP-UNAND

13 Julai 2019 - Program khidmat komuniti membersihkan dusun durian Johari di Kampong Paya Rambutan, Pahang bersama mahasiswa daripada Universiti Andalas Padang, Indonesia.

Print Email