ICoN - Official Portal

INDUSTRY & COMMUNITY NETWORK CENTRE (ICON)

Program Gaya Hidup Sihat bersama mahasiswa UNAND

12

Jalinan kasih UMP-UNAND

15 Julai 2019 - Program beriadah dan bersukan bersama mahasiswa daripada Universiti Andalas Padang, Indonesia.

Print Email